Aydınlatma Metni ve KVKK Politikası

Bu Gizlilik Beyanı GEOXYN olarak, bu web sitesini ziyaret eden bireylerle ilgili bilgileri toplama, saklama ve kullanma şeklimizi açıklamaktadır. BU WEB SİTESİNİ KULLANARAK, BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLEN BİLGİLERİN TOPLANMASINA VE KULLANILMASINA İZİN VERMİŞ SAYILIRSINIZ.  AYNI ZAMANDA, SONOFARMA’NIN BU GİZLİLİK POLİTİKASINI, KENDİ TAKDİRİNE BAĞLI OLARAK, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN PERİYODİK OLARAK DEĞİŞTİREBİLECEĞİNİ, TADİL EDEBİLECEĞİNİ, İÇERİSİNE EKLEMELER VE ÇIKARMALAR YAPABİLECEĞİNİ VEYA GÜNCELLEYEBİLECEĞİNİ DE KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ. Kişisel Verileriniz her zaman, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuata ve söz konusu verilerin toplandığı tarihte yürürlükte olan Gizlilik Politikasına uygun olarak işlenecektir.

Bu Gizlilik Politikası;

 • ne tür kişisel veriler topladığımızı,
 • bu kişisel verileri nasıl kullandığımızı,
 • kişisel verilerinizi kimlerle paylaşılabileceğimizi,
 • kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

Gizlilik Politikamızda yaptığımız değişiklikleri bu sayfada duyurmayı amaçlamaktayız.  Gizlilik Politikamız ana sayfamızda yer almakta olup, aynı zamanda Kişisel Verilerin talep edildiği her sayfada yer almaktadır.  Bu veri toplama noktalarında, gerektiğinde, verilerin kullanım amacına ilişkin daha fazla bilgi sunulabilir.

1. Gizlilik Taahhüdü

Gizlilik Politikasında kullanılan “Kişisel Veriler” terimi, kimliğinizi belirlemek için kullanılabilecek ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta, cinsiyet, adres de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi anlamına gelmektedir. Genel olarak, Kişisel Verileriniz sadece bu Gizlilik Politikasında belirtildiği şekilde işlenecektir.  Bununla birlikte, yasaların izin verdiği veya gerektirdiği ölçüde, veya hukuki veya cezai soruşturmalara destek sağlamak amacıyla ek işlemler yürütme hakkını saklı tutarız.  Sonraki bölümler Kişisel Verileri sizden nasıl ve ne zaman topladığımızı açıklamaktadır.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı

Hizmetlerimizin çoğu herhangi bir şekilde kayıt olunmasını gerektirmemektedir; bu da sizin sitemizi bize kim olduğunuzu söylemeden ziyaret etme olanağı sunmaktadır.  Ancak, bazı hizmetler bize Kişisel Verilerinizi vermenizi gerektirebilir.  Bu gibi durumlarda, tarafımızdan talep edilen Kişisel Verileri sağlamamayı seçmeniz durumunda sitenin belirli bölümlerine erişmeniz ve isteklerinize yanıt vermemiz mümkün olmayabilir.

Kişisel Verileri size ürün veya hizmet sunmak, talep ettiğiniz ürün ve hizmetler için size fatura kesmek, ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz ürünleri ve hizmetleri pazarlamak için veya sizinle koşullardan anlaşılan veya sizden Kişisel Veri toplarken sizi hakkında bilgilendireceğimiz amaçlarla toplayabiliriz.

3. Kişisel Verilerin Gizliliği

Kişisel Verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilen durumlar dışında üçüncü kişilere satılmayacak, paylaşılmayacak veya başka bir şekilde dağıtılmayacaktır.  Kişisel Verilerinizi, bu verilere bu Gizlilik Politikasına uygun olarak işlemeyi kabul eden dünya genelindeki diğer GENOXYN bağlı kuruluşlarına açıklayabiliriz.  Kişisel veriler aynı zamanda bu verilerin toplanma amacına uygun olarak diğer işlemlere tabi tutulmak üzere bizim için bizim adımıza çalışan üçüncü kişilere devredilebilir veya hizmet sunumu, bu web sitesinin faydalılığının değerlendirilmesi, pazarlama, veri yönetimi veya teknik destek gibi amaçlarla başka bir şekilde yasalara uygun olarak işlenebilir.  Bu üçüncü kişiler Kişisel Verileri sadece  mutabık kalınmış amaçla kullanmak ve Kişisel Verilerinizi üçüncü kişilere satmamak ve yasaların izin verdiği, tarafımızdan talep edildiği veya bu Gizlilik Politikasında belirtilen durumların dışında üçüncü taraflara ifşa etmemek üzere bizimle sözleşme yapmıştır.

Sizden toplanan Kişisel Veriler ayrıca bu siteyle ilgili işletmenin veya bir bölümünün ve bununla bağlantılı müşteri verilerinin satılması, devir veya temlik edilmesi halinde üçüncü bir tarafa devredilebilir. Bu durumda, alıcının veya devir veya temlik alan kişinin Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak işlemesi şart koşulacaktır. Ayrıca, Kişisel Veriler, geçerli bir yasanın, mahkeme emrinin veya resmi düzenlemenin gerektirmesi halinde, veya yurt içinde veya yurt dışında başka bir şekilde, cezai veya hukuki bir soruşturmayı desteklemek için gerekli olması halinde üçüncü bir tarafa ifşa edilebilir.

4. Erişim, Düzeltme ve İtiraz Hakkı

Kişisel Bilgilerinize her zaman, bilgilerin alındığı zamanda yürürlükte olan Gizlilik Politikası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak muamele edilecektir.

Kişisel Verileri işlerken, Kişisel Verilerinizin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gerekli tüm adımları atıyoruz.

www.ozonmix.com web sitesinde de yer alan info@genoxyn.com üzerinden, kişisel verilerinizin,

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerin silinmesi talepleri, uymamız gereken geçerli yasal ve etik raporlama veya belge dosyalama veya saklama yükümlülüklerine tabi olacaktır.

5. Güvenlik ve Gizlilik

Çevrimiçi topladığımız Kişisel Verilerin;

 •  aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 •  hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 •  muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik,

başka önlemlerin yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve parola koruması yoluyla korunan veri ağları kullanıyoruz.  Kişisel Verilerin işlenmesi sırasında, bu bilgileri kaybolmaya, suiistimale, yetkisiz erişime, ifşaya, değiştirilmeye veya silinmeye karşı korumak üzere makul olarak tasarlanmış önlemler alıyoruz.

6. Yurt Dışına Veri Transferi

Global bir şirketler grubu olan ve farklı ülkelerde, bazıları yerel Sonofarma şirketi tarafından işletilen, bazıları ise üçüncü taraflarca yerel Sonofarma Şirketi adına işletilen veritabanlarına sahip SONOFARMA’nın bir parçasıyız.  Verilerinizi Grubun, bulunduğunuz ülkenin dışındaki ülkelerde veritabanlarından birine transfer edebiliriz. Bu ülkeler, kendi ülkenize kıyasla yeterli bir koruma düzeyi şart koşmayan ülkeleri içerebilir.

Bununla birlikte SONOFARMA, özellikle AEA ve İsviçre dışına Kişisel Verilerin aktarılmasıyla ilgili olarak etkili seviyede veri koruması sağlamak amacıyla Avrupa yasalarında öngörülen ilkeleri, kuralları ve araçları içeren bir sistem olan Bağlayıcı Kurumsal Kurallar’ı kabul etmiştir. Novartis Bağlayıcı Kurumsal Kuralları [CH1]  kapsamında sahip olduğunuz haklara ilişkin daha ayrıntılı bilgi almak için tıklayın.

7. “Cookieler” ve İnternet Etiketleri

Bu sayfaya yaptığınız ziyaretle ilgili, ziyaret ettiğiniz sayfalar, hangi web sitesinden geldiğiniz ve yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler toplayıp bu bilgileri işleyebiliriz.  Bu bilgiler, tarafımızca site içeriğinin iyileştirilmesine yardımcı olmak ve firma içi, pazar araştırmasıyla ilgili amaçlarla sitemizi kullanan bireylere ilişkin toplu istatistikler derlemek üzere kullanılmaktadır. Bunu yaparken, kullanıcının alan adı, internet hizmeti sağlayıcınızı, işletim sisteminiz ve erişim tarihiniz ve saatinizle ilgili bilgileri toplayan “cookiler” kullanabiliriz. “Cookie” tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük bilgi parçalarıdır.  Cookiler bilgisayarınıza zarar vermez.  Tarayıcınızı, bir “cookie” aldığınızda sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.  Bu, cookieyi kabul edip etmemeye karar vermenizi sağlayacaktır. Cookie kullanmamızı istemiyorsanız info@genoxyn.com adresine e-posta atınız. Ancak, bunu kabul etmezseniz tarayıcı yazılımınızın tüm işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Bölümde açıklanan bilgilerin toplanmasında ve işlenmesinde bize yardımcı olması için üçüncü kişilerden hizmet alabiliriz.
Zaman zaman, bu sitede (işlem etiketi, tek pikselli GIF, şeffaf GIF, görünmez GIF ve 1×1 GIF adıyla da bilinen) internet etiketleri  ve cookieler kullanabilir ve bu etiketleri/cookieleri yabancı bir ülkede bulunan ve ilgili bilgileri (IP adresiniz dahil) bu ülkede saklayan bir üçüncü taraf reklam ortağı veya web analitik servis ortağı aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/cookieler, hem kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Bu teknolojiyi, ziyaretçilerin sitelerimize gösterdiği tepkileri, reklam kampanyalarımızın ne ölçüde etkili olduğunu (bir sayfanın kaç kez açıldığı, hangi bilgiye başvurulduğu dahil) ölçmek ve bu web sitesini sizin nasıl kullandığınızı değerlendirmek için kullanıyoruz. Üçüncü taraf durumundaki iş ortağımız ya da analitik web hizmeti veren iş ortağımız, bu internet etiketleri/cookieleri sayesinde web sitemizi ve diğer web sitelerini ziyaret eden kişilerle ilgili veri toplayabilir; bizim adımıza web sitesinin etkinliğine ilişkin olarak rapor oluşturabilir ve web sitesi ve internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilir. Bu kuruluşlar, yasaların gerektirmesi halinde veya kendi adlarına bilgilerin işlenmesi için başka şahısları görevlendirmiş olmaları halinde, ellerindeki bu bilgileri bu şahıslara verebilirler. Çevrimiçi reklamcılık uygulamalarıyla ilgili web etiketleri ve cookieler hakkında daha fazla bilgi almak ya da bu bilgilerin üçüncü taraflarca toplanması uygulamasına katılmamak için Ağ Reklamcılığı İnisiyatifi web sitesini ziyaret ediniz: http://www.networkadvertising.org.

8. Google Analytics

(i) Kurumsal web sitelerimize yönelik ve bu siteler arasındaki trafiği optimize ederek ve (ii) uygun olduğunda web sitelerini tümleşik hale getirerek ve optimize ederek web sitesi portföyümüzü rasyonalize etmek amacıyla Google Analytics hizmetini kullanıyoruz. “Google Analytics”, Google Inc. “Google” tarafından sunulan, bir web sitesinin trafiği ve trafik kaynakları hakkında ayrıntılı istatistikler üreten ve dönüşmeleri ve satışları ölçen bir hizmettir. Google Analytics, kullanıcıların web sitemizi nasıl kullandığını analiz etmeye yardımcı olmak amacıyla bilgisayarınıza kaydedilen “cookielerden” yararlanır.
Web sitemizi kullanım şeklinize ilişkin cookielerin ürettiği bilgiler, IP adresiniz de dahil olmak üzere, uygun ayarlar (“_anonymizelp()” fonksiyonu  veya eşdeğeri) kullanılarak isimsizleştirilecek ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Google sunucularına gönderilecektir. IP isimsizleştirme işleminin işleyişi hakkında daha detaylı bilgi için https://support.google.com/analytics/answer/2763052 adresini ziyaret edebilirsiniz.
Google, cookielerin ürettiği bilgileri bizim adımıza web sitemizi değerlendirmek, web sitesi aktivitesi hakkında raporlar düzenlemek ve analiz amacıyla bu raporları bize sağlamak amacıyla kullanmaktadır.

Google, yasal bir zorunluluk olması veya verilerin Google adına üçüncü bir tarafça işlenmesi durumunda, bu bilgileri üçüncü taraflara aktarabilir. Google hiçbir halde IP adresinizi Google tarafından saklanan diğer verilerle birleştirmeyecek veya ilişkilendirmeyecektir.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en adresinden temin edebileceğiniz ücretsiz Katılmama Tarayıcı Eklentisini indirip kurarak, tarayıcı ayarlarınızdan cookie kurulmasını ve saklanmasını önleyebilir veya durdurabilirsiniz. Bu durumda web sitemizin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabileceğinizi bildiririz. Web sitemizi kullanarak, hakkınızda Google tarafından toplanacak tüm kişisel verilerin yukarıda tanımlanan şekilde ve amaçla işlenmesine izin vermiş olmaktasınız.

9. Kişisel Bilgiler ve Çocuklar

Bu sitede kullanılabilen hizmetlerin büyük bölümü 18 yaş ve üzeri kişilere yöneliktir.  Çocuklarda kullanımı endike olan bir ilaç hakkında bilgi talebinde bulunan bireylerin en az 18 yaşında olması gerekmektedir.  Doğrudan çevrimdışı irtibat yoluyla ebeveyn sorumluluğuna sahip bir kişiden (örn. ebeveyn veya vasi) önceden izin almaksızın 18 yaşın altındaki, reşit olmayan bir kişi ile bilgileri bilerek kullanmayacağız.  Ebeveyne (i) reşit olmayan bireyden belirli tiplerde kişisel veriler toplandığına ilişkin bildirim ve (ii) bu bilgilerin başka şekillerde toplanmasına, kullanımına veya saklanmasına itiraz etme olanağı sağlayacağız. GEOXYN, çocukların korunmasına yönelik yasalara uymaktadır.

10. Diğer Sitelere Linkler

Bu Gizlilik Politikası sadece bu web sitesi için geçerli olup üçüncü tarafların sahip olduğu web siteleri için geçerli değildir. Ziyaretçilerimizin ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz diğer web sitelerine linkler verebiliriz. Bu web sitelerinin en yüksek standarttaki web sitelerin olmasını sağlamayı amaçlamaktayız. Ancak, internetin doğası gereği, link verdiğimiz web sitelerinin gizlilik standartlarını garanti edemeyiz veya bu site dışındaki sitelerin içeriklerinden sorumlu olamayız. Ayrıca, bu Gizlilik Politikası, GEOXYN ait olmayan, linki verilmiş herhangi bir web sitesi için geçerli değildir.

11. Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikasına uygunluğumuz hakkında herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz olursa veya Gizlilik Politikamızın kalitesini iyileştirmek için herhangi bir tavsiyede veya yorumda bulunmak isterseniz lütfen, info@genoxyn.com adresine e-posta gönderiniz.