Yasal Uyarılar

GEOXYN, bu web sitesinde yalnızca sağlık çalışanları ve toplum için genel bilgilendirmeye yönelik bilgiler sunmaktadır. Bu bilgiler, hekim, diş hekimi ve eczacı gibi sağlık mesleği mensuplarının tavsiye, tedavi veya önerilerinin yerini tutmak amacını taşımamaktadır. Hastalıklarınız ve tedavinizle ilgili kişisel gereksinimleriniz konusunda hekiminizin tavsiyelerine uymanız önemlidir.

Bu sayfa, bu siteyi ziyaret eden tüm İnternet kullanıcıları için geçerli olan hüküm ve koşulları açıklamaktadır. Bu hüküm ve koşullara başvurmakla, bunlara koşulsuz olarak uymayı taahhüt etmektesiniz.

1. Fikri Mülkiyet

Bu site, GEOXYN’ye ait olan Sonofarma İlaç Kimya Sanayi Ltd. Şti. (bundan böyle “Sonofarma”) mülkiyetindedir ve onun tarafından işletilmektedir. Anahat düzeni ve ticari markalar, logolar ve alan adları dahil olmak üzere sitede GEOXYN www.geoxyn.net (bundan böyle “Site”) görünen her bir bileşen fikri mülkiyet yasalarınca korunmaktadır ve GEOXYN veya iştiraklerine aittir ya da kullanımları izne tabidir.

Fikri mülkiyet hakları ve belirtilen diğer tüm mülkiyet haklarına uyum koşuluyla sadece basın ihtiyaçları için kullanım hariç olmak üzere, bu Sitenin hiçbir bileşeni Sonofarma’nın önceden yazılı izni olmaksızın her ne şekilde olursa olsun herhangi bir ortamda bütün olarak veya kısmen kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, düzenlenemez, indirilemez, yapısı değiştirilemez, iletilemez ya da dağıtılamaz. Yalnızca kendi kişisel bilgisayarınızda, kişisel, özel, ticari olmayan kullanım için kopyalamaya izin verilmektedir.

Sitenin bütünü veya bir bölümünün izin verilen herhangi bir kopyası üzerinde aşağıdaki açıklama yer almalıdır: “TELİF HAKKI 01.01.2008 – 2017 – GEOXYN Sağlık Ürünleri Ltd. Şti. – TÜM HAKLARI SAKLIDIR”. Site’yi oluşturan veya Site’de gösterilen öğelerin izin verilen herhangi bir kullanımı her ne şekilde olursa olsun özelliklerinden uzaklaştırılmamalı, değiştirilmemeli ya da tahrif edilmemelidir.

GEOXYN veya iştirakleri fikri mülkiyet haklarının herhangi bir ihlaline karşı yasal girişimde bulunma hakkını saklı tutmaktadır.

2. Bilgilerin Niteliği

Site’de yayımlanan bilgiler, özellikle de finansal bilgiler yatırım yapmaya teşvik olarak kabul edilmeyecektir. Bu bilgiler hiçbir surette araştırma olarak veya halka arz olarak yorumlanmamalıdır, ayrıca GEOXYN ve/veya ilgili iştiraklerinde hisse veya diğer menkul değerleri yatırma, satın alma veya takas etme teklifi değildir. GEOXYN, Site’de yayımlanan finansal bilgilerin düzenli olarak güncellendiği gerçeğine (eğer finansal bilgiler çevrim içi sağlanıyorsa) dikkatinizi çekmektedir.

Site, Site’nin içeriği ile ilişkili belli bir alanda danışılan uzmanların görüşlerini ya da basın makalelerinden pasajlar sunabilir. Bu tip bilgiler yalnızca danışılan uzmanın ya da yayının görüşünü temsil eder ve mutlaka GEOXYN Grubu’nun görüşü değildir. Söz konusu uzmanlar GE OXYN Grubu’nun çalışanları değildir ve görüşlerinin GENOXYN tarafından kullanılması karşılığında herhangi bir ücret almamaktadırlar. Sonofarma, söz konusu herhangi bir bilgi ve görüşün doğruluğu veya bütünlüğünden sorumlu değildir. Uzmanların görüşleri kendi kişisel bakışlarını yansıtır ve asla Sonofarma’nın görüşü ya da sorumluluğu olarak yorumlanmamalıdır.

Site ayrıca sağlık, fiziksel durum, tıbbi alan ve yalnızca insan kullanımına yönelik tıbbi tedavilere ilişkin bilgiler de içermektedir. Söz konusu bilgiler sadece bilgilendirme amacıyla Site’de yayımlanmaktadır ve doktorunuz ya da eczacınızın tavsiyelerinin yerini almaz. Bu bilgiler her ne koşulda olursa olsun bir hastalığın veya fiziksel problemin tıbbi tanısını koymak ya da Site’de sunulan ilaçları yazmak veya kullanmak için kullanılmamalıdır. Her durumda doktorunuza ya da eczacınıza başvurmalısınız.

3. Diğer Sitelerle Bağlantılar

GEOXYN veya GEOXYN ana şirketi bu Site üzerinden erişilebilen bir üçüncü taraf site tarafından yükümlülüğe maruz kalmayacaktır. GEOXYN den bütünüyle bağımsız olan bu tip üçüncü taraf sitelerin içeriğini herhangi bir şekilde kontrol etme olanağımız bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, Site ile bir üçüncü taraf site arasında bir bağlantının varlığı hiçbir surette Sonofarma’nın bu sitenin içeriğini ve özellikle de bu içeriğin kullanımını herhangi bir şekilde onayladığı anlamına gelmez.

Ayrıca, Site’den herhangi bir bulaşmayı, özellikle de bir veya daha fazla bilgisayar virüsü, Trojan veya başka herhangi bir “parazitin” bulaşmasını önlemek için gerekli önlemleri almaktan sorumlusunuz. Dış siteler Site’ye hipertekst bağlantılarını içerebilir. Önceden Sonofarma’nın açık onayı alınmaksızın bu tip herhangi bir bağlantı oluşturulmamalıdır. Her halükarda, GEOXYN bu tip sitelerin mevcut olmamasından hiçbir şekilde sorumlu değildir ve Sonofarma bunları dikkatle incelememekte, kontrol etmemekte veya onaylamamaktadır ve bu sitelerde veya aracılığıyla mevcut olan içerik, reklam, ürün veya diğer bileşenlerinden sorumlu değildir.

4. Kişisel bilgiler ve diğer bilgiler

Site sizden gizli bilgi almak amacıyla tasarlanmamıştır. Dolayısıyla ve yukarıda değinilen kişisel veriler hariç olmak üzere, bize Site üzerinden gönderdiğiniz her türlü bilgi – doküman, veri, grafik, soru, öneri, kavram, yorum veya diğer – hiçbir surette gizli sayılmayacaktır. Dolayısıyla, bu bilgiyi bize gönderme eylemi tek başına bize onu kullanma, çoğaltma, yayımlama, değiştirme ya da talebinizi ele almak amacıyla gönderme hakkını vermektedir.

5. Sorumluluğun sınırlandırılması

Sonofarma, Site’de yayımlanan bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmaktadır. İçeriği önceden haber verilmeksizin herhangi bir zamanda düzeltme hakkını saklı tutmaktadır. Bununla birlikte GEOXYN, Site’de mevcut olan bilgilerin kesin, doğru, güncel veya eksiksiz olduğunu garanti edemez.

Dolayısıyla ve kendisinin büyük ve kasıtlı ihmalinden kaynaklanan mal zararı hariç olmak üzere, Sonofarma aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğü reddetmektedir:

  • Site’de mevcut olan bilgilerle ilgili herhangi bir yanlışlık, hata veya eksiklik;
  • bir üçüncü tarafın hileli izinsiz girişinden kaynaklanan ve Site’de kullanıma sunulmuş bilgi veya öğelerin değişmesiyle sonuçlanan herhangi bir zarar
  • ve daha geniş bağlamda, nedeni, kökeni, niteliği ve sonucu ne olursa olsun, herhangi bir mal zararı veya dolaylı kayıp, Sonofarma bu zarar ve kayıp olasılığı konusunda uyarılmış olsa bile, (i) Site’ye herhangi bir erişim nedeniyle veya erişimin imkansız olması nedeniyle, (ii) Site’nin kullanılması nedeniyle, bilgisayarınıza veya başka herhangi bir mala bulaşabilen virüs veya hasar dahil, ve/veya (iii) doğrudan veya dolaylı olarak Site’den gelen herhangi bir bilgiye güvenme nedeniyle meydana gelmiş olabilir.

Site’nin veya başka herhangi bir sitenin bileşenleri, örtülü ya da açık hiçbir garanti verilmeksizin “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Sonofarma, kendi piyasa değeri veya belirli herhangi bir amaca uygunlukla ilgili olarak ve bunlarla sınırlı olmaksızın, örtülü ya da açık hiçbir garanti sunmamaktadır.

6. Web sitesinin kullanılabilirliği

Siz (i) kusursuz bir Site sağlamanın teknik açıdan imkansız olduğunu ve Sonofarma’nın bunu yapmayı taahhüt edemeyeceğini; (ii) kusurların Site’nin geçici olarak kullanım dışı kalmasına yol açabileceğini ve (iii) Site’nin işletilmesinin, Sonofarma’nın kontrolünde olmayan, örneğin siz ve Sonofarma arasındaki ve Sonofarma ile diğer ağlar arasındaki iletim ve iletişim araçları gibi olaylar ve/veya sorunlardan etkilenebileceğini kabul etmektesiniz.

Sonofarma ve/veya onun tedarikçileri, herhangi bir zamanda, Site’nin bakımını yürütmek ve/veya iyileştirmeler ve/veya değişiklikler yapmak üzere Site’nin bütünü veya bir bölümünü geçici veya kalıcı olarak tadil edebilir ya da engelleyebilir. Sonofarma Site’nin herhangi bir tadilatı, askıya alınması veya durdurulmasından sorumlu değildir.

7. Ürünlere ilişkin bilgiler

Site’de yer alan ve yayımlanan bilgiler, Sonofarma Grubu’nun bazı ülkeler veya bazı bölgelerde duyurulmamış veya bulunmayan ya da farklı bir ad altında sunulabilen veya ülkeye bağlı olarak farklılık gösteren yönetmelikler ve kullanım koşullarına tabi olabilen ürünler, programlar ve hizmetlere ilişkin doğrudan veya dolaylı referanslar içerebilir. Bu tip referanslar Sonofarma Grubu’nun bu ürünler, programlar veya hizmetleri sizin ülkenizde satma niyetinde olduğu anlamına gelmemektedir. Sizin kullanımınıza sunulan ürünler, programlar ve hizmetlerle ilgili her türden bilgi için yerel Sonofarma iştiraki ya da Sonofarma satış ortağınıza başvurunuz.

8. Yasal Hükümler

Site ve içeriği Türkiye Hukukuna tabidir ve bunlarla ilgili herhangi bir uyuşmazlık Türkiye mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir.