GEOXYN NANOTEKNOLOJİ

Milimetrenin binde birine bir mikron denmektedir. Nanometre mikrometrenin de binde biri ölçüdedir. Bu ölçünün ne kadar küçük ve dünyamızda bizim görebildiğimiz ve hayal edebildiğimiz ölçülerin dışında olduğu görülmektedir. Oysaki bu ölçülerde pek çok madde bulunmaktadır. Bir su molekülünün bir kaç nanometre olduğunu düşünürsek aslında hayatımızda pek çok ürünün nano boyutlarda olduğunu düşünebiliriz.

Son yıllarda tıp alanında kimya ve ilaç yapımında nanoteknoloji kullanımı yaygınlaşmıştır. Özellikle virüsler gibi 100 nanometreden küçük boyutlarında canlılarla mücadelede büyük moleküllerin etkisi sınırlı olmaktadır. Virüsün yüzey zarfının parçalanması için 100 nanometreden küçük ilaç parçacıklarına ihtiyaç duyulur. Böylece hedef dokuya daha etkili ulaşılır ve daha az ilaç ile etki sağlanmış olur. Yani daha düşük doz ile güven sağlanmış olur. Aynı zamanda hücrelerde emilimin hızlandırılması amacıyla yapılan nanopartiküller çok daha kolay hücre içine girmektedir. Cilt üzerinden emilimde de aynı şekilde emilimi arttırmak için nanoteknolojik ürünler kullanılmaktadır. Oluşturduğumuz nanoteknoloji ile 16 nanometre ile 340 nanometre arasında değişik boyutlarda nanomoleküller ürettik. Bu nanomoleküllerin etkinliği diğer büyük moleküllü ürünlere göre daha etkili olmaktadır.

Özellikle taşıyıcı sistem olurak kullanılan lipozom tekniği ile ilaçların saklanması ve hücre zarından hücre içine taşınması kolaylaşmaktadır. Normalde hücre zarında zararlı olan kimyasal maddenin hücre içine taşınması amacıyla kullanılabilir. Örnek olarak hücre zarında zararlı olan ve hücreyi yıkıma uğratacak kanser ilacı lipozomlarla hücre içine sokulabilir. Oluşturduğumuz lipozomlar 340- 450 nanometre aralığında ve yavaş salınımlı özelliklere sahiptir. Bu lipozomlar içinde daha küçük nanomolekülleri hücre içine taşımak mümkündür. Bu etkiler ile hem ilaç sanayisinde hemde dezenfektan, kimya sektöründe kumaşların kaplanmasında kullanımı mümkündür. Normalde uygulanan teknolojilerde büyük moleküllü lipozomlar (1-2 mikron) mevcuttur.. Bizim oluşturduğumuz lipozomlar çok daha uzun etkili ve bakteri ve virüslerle mücadele gücü fazla olan ürünlerdir. Aynı zamanda kozmetikte pek çok emilim avantajları sağlamaktadırlar.

Lipozomların enkapsüle edilmesi yani başka bir maddeyle kaplanması ile aktif maddelerin ortama salınması daha uzun süreler alır. Böylece yavaş salınımlı ürünler yapılmış olur. Yukarıda anlattığımız gibi hedefe yönelik ürünler geliştirmek ve salınım sürelerini ayarlamak mümkündür. Bizim oluşturduğumuz tekniklerle üç katlı moleküller oluşturmak mümkündür. Nanomoleküller lipozomlarla kaplanır. Bu lipozomlarda enkapsüle edilirse uzun etkili ve salınımında önce büyük moleküller daha sonra küçük moleküller salabilen sistemler oluşturulur. Bu teknolojiler ile pek çok alanda etkili ürünler yapmak mümkündür. Yaptığımız fare deneylerinden elde ettiğimiz bilgilere göre solüsyonların doku iyileştirici etkileri anlamlı bulunmuştur. Bu etkileri hedef organlara yönlendirilerek bölgesel sonuçlar almak mümkündür.